Jornada sobre Innovació, octubre 2013

Innovació, 2013