Política de privacitat

Aquest web/blog és de caràcter estrictament personal, i està per tant desvinculat de qualsevol altra web institucional o de partit. El meu compromís és respectar estrictament, tal com preveu la legislació vigent, la privacitat i confidencialitat de les vostres dades. Els usuaris o visitants poden exercir els drets reconeguts a la normativa vigent sobre protecció de dades i en especial els drets d’accés, rectificació, cancel.lació o oposició.

Pel que fa als continguts, el meu compromís és el respecte a persones i institucions, a les lleis i als valors fonamentals de convivència, llibertat i democràcia que inspiren la nostra societat. Confio que aquests valors siguin també compartits per les persones que visitin, participin o interactuïn al web/blog jordiballart.cat.

Per a qualsevol qüestió relacionada amb aquests termes, adreceu-me sisplau un correu electrònic a través de l’apartat “contacte”.