Diputació: Terrassa i la xarxa de municipis de Barcelona