Diàleg, respecte, llibertat i seguretat: cap a un nou model policial a Terrassa