Davalor, la innovació i l’ànima d’una economia al servei de les persones